өндөр хромын нэг үе шаттай газрын тос элс дамжуулах уул уурхайн дагалдах хэрэгсэл