хүдэр олборлох үйлдвэрийн үйл ажиллагааны шинж чанар