шүүлтүүрийн дискний үйлдвэр хэрхэн аюултай байж болох вэ