Өмнөд Африк дахь Кени бутлуурт замын тогтворжуулагч хийх зориулалттай ачааны машинууд