монгол хятад соронзон тусгаарлах үйлдвэрлэлийн шугам