флотацийн хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн техникийн шаардлага