мөнгөөр ​​ажилладаг зэс спираль ангилагч төхөөрөмж